Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hlohovec pro školní rok 2023/2024

Den otevřených dveří a vydávání přihlášek bude v úterý 25. 4. od 15 do 16 hodin ve třídě „Berušek“.

Termín zápisu je stanoven na čtvrtek 4. 5. od 14 do 16.30 hodin v kanceláři MŠ Hlohovec. Zde bude zájemcům přiděleno registrační číslo, pod kterým bude do 30 dnů od ukončení zápisu zveřejněno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Mimo tento termín mohou zákonní zástupci přinést přihlášku i v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě na tel. 774 493 656 a to v termínu od 2. 5. do 10. 5. 2023. Na uvedeném telefonním čísle zodpovíme i případné dotazy.

K zápisu zákonný zástupce přinese vyplněnou přihlášku s potvrzením pediatra, že je dítě řádně očkováno (ANO/NE). Potvrzení o očkování neplatí pro děti, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů do MŠ
Co by mělo zvládat dítě před nástupem do MŠ