Názory rodičů a veřejnosti

Vzácná paní ředitelko, stejně tak vzácné a milé všechny kolegyně,
ještě jednou Vám upřímně děkuji za nevšední přivítání. Bylo mi s Vámi dobře jako s přítelkyněmi. Je patrné, že Vaše atmosféra ve škole je vynikající a díky tomu zvládáte tolik školních aktivit. Jsem přesvědčená, že všechny dětské dušičky, kterým zajišťujete ve škole pohodu a současně jim nabízíte možnosti všestranného rozvoje osobnosti, Vám budou vytvářet imaginární náhrdelník vděčnosti a úcty.
Přeji Vám všem fůru osobního štěstí a možná někdy zase na viděnou.

Vaše Mgr. Blanka Rozehnalová PhD.
lektorka kurzu Čtenářská gramotnost v délce 16 hodin
místo konání: ZŠ Hlohovec 25. 1. a 14. 3. 2018 

Milé paní učitelky, 
doufám, že jste prožily se svými rodinami krásné a klidné svátky a protože jsem se k tomu před Vánocemi nedostala, ráda bych Vám zpětně vyjádřila svůj obdiv nad úžasně nacvičenou vánoční besídkou.
Velmi si cením Vaší snahy a neskonalé píle. Vystoupení dětí bylo překrásné a když nyní vidím tyto pohádky v televizi, musím uznat, že Vaše představení bylo mnohem krásnější, než originály. 
Klobouk dolů před Vámi, už se těším na další taková vystoupení.

Děkuji a přeji Vám všem a Vašim rodinám všechno krásné v roce 2018.

Lucie Balšínková

Vážení,
chtěl bych tímto poděkovat učitelskému sboru vedenému paní ředitelkou Mgr.Sítkovou a potažmo zastupitelům obce Hlohovec za to,že i v tak těžkých časech dokázali udržet při životě naši školu a školku.
I já jsem několikrát vyjádřil určité námitky ke způsobu vedení a práce učitelského sboru, či způsobu výuky, ale protože se považuji za soudného člověka, který je schopen nejen kritizovat, ale i chválit za dobře vykonanou práci, rozhodl jsem se podělit se o svou radost z úspěchu mé dcery Aničky. Její odchod z naší školy byl dosti teatrální,(ne mojí vinou a proti mé vůli ) a způsobil určitý rozruch. Záminkou byl její přestup v 5. třídě na rádoby lepší školu Břeclav Slovácká. Proč rádoby? Absolvoval jsem se svými dětmi školku, mimochodem na špičkové úrovni, školu v Hlohovci, školu Lednici a teď v Břeclavi. Anička přestoupila z „Popelky“ ZŠ Hlohovec do „TOP“ školy v Břeclavi za účelem lepšího vzdělání. Dne 6.5.2014 absolvovala příjimací testy do výběrové jazykové 6.třídy. Bez zvláštní přípravy, pouze chodila na doučování z AJ, kdy jí cca před 2 měsíci doučující sdělila,že ji nemá co učit a doučování ukončila, Anička byla přijata jako vůbec nejlepší z cca 60 přihlášených žáků. Ze třídy 5.B Slovácká uspěl mimo Aničku pouze jeden žák (z 10 se 4 hlásí na jinou školu a 6 chtělo pokračovat v jazykové třídě).Tento výsledek pouze potvrdil,že žáci školy Hlohovec mají,mimo vlastního talentu, špičkovou přípravu nejen ve škole, ale už v hlohovecké MŠ, která jim taktéž dává vysokou úroveň znalostí a dovedností. Na rodičovských schůzkách jsem vyslechl mnoho kritických slov,ale vlastní zkušenost mně dovoluje pouze-smeknout! Všem zainteresovaným
– nebuďte skromní, výsledky Vaší práce Vám to nedovolují, odvádíte výbornou práci! Všem patří velký dík!

Drobilič Josef Pastýr Lípová 216 Hlohovec 
Hlohovec 13.5. 2014

Dobrý den, milá paní ředitelko Sítková. Psal jsem vám SMS a teď posílám bližší informace emailem. „Tak jsem letos v květnu, nějak kolem 10 tohoto měsíce, procházel lesem východně od naší obce Kulířov, která se nachází na okraji okresu Blansko na rozhraní dalších okresů Vyškov a Prostějov. Byl krásný den. Opouštěl jsem vzrostlý smrkový porost a vcházel do krásného modřínového. Čerstvé modřínové jehličí nádherně vonělo a sluníčko prosvětlovalo koruny stromů. Rozhlížel jsem se po té kráse nad hlavou a docházel jsem k houštině smrkového náletu. Pod nohami rostou mladé jedličky a borůvčí. A opodál maliní. No, jako v ráji. Došel jsem k prvním smrčkům a vidím na jednom z nich jakousi modravou cedulku. Zprvu jsem tomu nevěnoval pozornost. Říkal jsem si: „To sou zas ňáký novoty hajnýho, už neví, co by vymyslel.“, ale hned na to jsem začal přemýšlet, že takto by přeci neoznačoval ani porost před těžbou, ani sledované přírůstky dřevní hmoty…
Že by snad druh a počet náletových dřevin?? „To je blbost!!“, byl závěr mých myšlenek. Mezitím jsem ten stromek minul. Tak jsem se pět kroků vrátil.
„Aha! To ňákej nimrod ztratil průkaz, tak to tady někdo pověsil na stromek v úrovni vočí, aby si toho všimnul“, byla moje další úvaha. Už jsem se chtěl otočit a odejít, když mi cosi stále říkalo, abych si tu cedulku řádně prohlédl – co když je to meteorologický balon?? Chtěl jsem ji uchopit, ale jaksi to nešlo. Byla shora na druhém přeslenu a vidím, že od ní vede asi tak
1,5 m tenkého silonu k dalšímu smrčku a na jednom jeho konci visí kousek prasklého modrého balónku. Silon již prorůstal do kůry. Musel jsem víc zabrat, abych cedulku sundal. Koukám a moc tomu nerozumím… Je to anglicky a my se učili ještě rusky… Na cedulce je však naštěstí jméno Dominik Šváb a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, Dolní konec 239, 691 43 HLOHOVEC, CZECH REPUBLIK. A tak jsem cedulku dal do kapsy s tím, že se s Vaší školou spojím a dám Vám vědět. Došel jsem domů a cedulku odložil.
Stále jsem ji měl podvědomě v mysli, však pro každodenní starosti jsem se k tomu dostal až dnes, 11.6.2012. Vyhledal jsem si na internetu stránky Vaší školy ( mimochodem velmi zajímavé ) a tak jsem se dozvěděl o celoevropském projektu „Balónky bez hranic“ u příležitosti pádu berlínské zdi před 20 lety. I já jsem se tam tehdy s mou maminkou jel podívat. Byla tam nádherná atmosféra! Davy lidí z obou stran východního a západního Berlína stále procházeli znovu nově propojenými ulicemi, usmívali se, zdravili, podávali si ruce připíjeli si a rozbíjeli vším, co bylo po ruce, zeď, která po mnoho let rozdělila mnoho přátel i celé rodiny tak, že se někteří již nikdy v životě nesetkali. Také my s maminkou jsme si to patřičně užívali a projížděli jsme Berlínem stále dokola obnovenými ulicemi skrz pobořenou betonovou zeď. Všude se zpívalo a večer lidé v oknech zapalovali prskavky a odpalovali dělobuchy. Každý si odnášel na památku kousek betonu a já také jeden vzal domů. Škoda, že se té svobody nedočkali ti, kteří při překonávání dvojité zdi za svobodou položili životy!! Tak jsem si díky Vaší akci trochu zavzpomínal. Je důležité si tyto věci a hlavně ty, které tomu předcházely, stále připomínat. Vždyť dnes naše demokracie opět prodělává tvrdou zkoušku.
A jak je v Evropě a v celém světě, vidíme denně v televizi. Je dobře učit děti znát minulost. Jedině tak je předpoklad, že zlo nebude mít ve světě převahu a naše děti, všechny děti na světě, budou vyrůstat s láskou ve spokojených rodinách a budou moci lásku předávat dál svým dětem. Děkuji Vám za to, co pro své žáky děláte a přeji Vám všem veselý a klidný život, plný úspěchů. Pozdravujte, prosím, hlavně vysilatele balónku, úspěšného recitátora z 20.2.2008, Dominika Švába, který již zajisté vychází z 9 třídy na jiné škole, i od mé ženy a mého osmiletého syna Alexandra Pavla, který se, mimo jiné, učí hrát na klavír a sólový zpěv. Přejeme Dominikovi v životě hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů při dalším studiu. V příloze posílám několik fotek, kterými jsem zdokumentoval nález balónku. Mějte se všichni
hezky. Pavel Bartes, Kulířov 58, 679 06 Jedovnice

Dobrý večer,
děvčata s velkým „D“ a paní učitelky s velkým „U“!! Moc se omlouvám za moji odpověď až takto v pozdním čase a pozdím termínu. Měli jsme ke konci školního roku a poslední víkend dost fofr.
Teprve teď se dostávám k odpvědi a poděkování za vysvědčení. Moc mě potěšilo. Nikdy jsem neměl samé „výborné“ a myslím si, že jsi to paní ředitelko Hanko a Vy všechny paní velitelky Elenko, Jitko, Mirko a Eliško přehnaly. 
Vám začínají prázdniny a zasloužený oddych. Moc si přeji, aby se Vám prázdniny vydařily a načerpaly jste zase dost sil pro Vaši nelehkou a záslužnou práci. Jsem přesvědčen, že ji odvádíte perfektně a s brovským zaujetím a zápalem. Děti mohou závidět takový sbor, velmi inteligentních, příjemných a překrásných paní učitelek a zdravotnic, které své práci víc než rozumějí. Bylo mi s Váma moc hezky a jestli se Vám a dětem škola v přírodě u nás v srdci Valašska v Rožnově p.R.líbila, tak to je pro pro mne to největší vyznamenání. Vy své práci rozumíte a děláte ji doopravdy velmi dobře a s obrovským nadhledem a zaujetím. I děti Vaší školy byly super a všechny mooooc pozdravuji. A na hloupé řeči, že jedete na výlet či odpočinek, nikdy nedejte. Ti , kteří tak hloupě mluví, neví o čem mluví. Doufám, že si děti odnesly mnoho zážitků a vzpomínek z toho našeho Valalšského kraje a z Beskydské přírody a rádi se k nám ještě někdy vrátí. Chtěl bych Vám říct, Vám všem, že Vás rád v Rožnově zase kdykoliv uvidím a ujišťuji Vás, že máte k nám vždy cestu dokořán otevřenou. Kdykoliv se ozvěte a jsem Vám k dispozici. 
Děkuji i za přiložený „Školáček“ . Celý jsem ho se zaujetím přečetl, pochvaluji ho. 

S pozdravem a v úctě Honza Pargač

Mgr.Jan Pargač
Vedoucí komplexu Camp Sport
Hotel Stadion
Sokolská 497
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za milé přijetí v pátek 12. 12. 2008, za zorganizování mojí výstavy i krásné vernisáže. Vaše škola opravdu dýchá pohodou a příjemnou atmosférou a děti u Vás musí být opravdu spokojené. Je to dáno Vaší krásnou budovou, ale především lidmi, kteří v ní pracují. Musím ocenit, že po estetické stránce udržujete opravdu vysokou laťku. Krásné, vkusně vyzdobené, zařízené a nasvícené prostory opravdu mohou být Vaší chloubou. Zvláště v dnešní době, kdy jsme obklopeni kýčem, nelaskavostí, rychlým tempem, je vynikající, že kromě vědomostí rozvíjíte i tu druhou stránku člověka, která je dnes často opomíjena – stránku duševní, citovou, estetické vnímání, pěkné vztahy mezi lidmi. Také rodiče byli velmi příjemní, je vidět, že jim na dětech záleží a že svoji školu podporují. Akce pro děti i rodiče jsou velmi nápadité, je vidět, že Vaše škola s dětmi i rodiči žije. Gratuluji Vám k výborné práci, opravdu si zaslouží velké ocenění!

Děkuji Vám ještě jednou za příjemné chvíle! Přeji Vám krásné vánoční svátky a šťastný a úspěšný celý nový rok!

Mgr. Jiřina Sivá, Havířov

Vážená paní ředitelko,Chtěla bych se touto cestou pochvalně vyslovit ke Dni otevřených dveří v hlohovecké škole. Byla jsem přítomna v 1. a 2. vyučovací hodině ve 2.třídě u paní učitelky Andrey Kurkové. Musím konstatovat, že výuka probíhá velice záživnou formou. Velmi se mi líbilo, jak názorně se dá vyučovat gramatika (např. tím, že při probírání dvojhlásek se děti držely pevně za ruce a „vtloukaly ” si do hlavy, že se tyto hlásky nikdy nesmí rozpojit), a také, že paní učitelka nepromarní ani chviličku času a při uklízení pomůcek zpívá dětem „matematické ” písničky a děti počítají a hlásí jí výsledky. 
V obou hodinách dostaly všechny děti možnost projevit se u tabule, velice spravedlivě byly vyvolávány hlásící se děti a také děti, které se bály zvednout ruku nebyly opomenuty.
Mrzí mě jen, že jsem neměla z časových důvodů možnost zůstat i v dalších hodinách jiných učitelek.
Velice kladně hodnotím dnešní způsob výuky, který se skoro nepodobá systému výuky téměř před 30-ti lety, kdy jsem 2. třídu stejné školy navštěvovala já a pamatuji si – samozřejmě kromě nabytých vědomostí J – akorát to, že jsme museli stále sedět s rukama založenýma za zády a neexistovala možnost se v hodině napít, natož protáhnout se při písničce proti únavě.
Dále bych vás chtěla pochválit za nové šatny. Ty staré působily dost nemile, zato teď jsou úžasné a mohla by vám je kdejaká škola závidět. 
Ještě bych vám chtěla poděkovat za to, že se vaší škole podařilo navázat spolupráci se ZUŠ Mikulov a dětem tak přibyla možnost naučit se hře na nějaký hudební nástroj a my rodiče nemusíme vozit své děti do okolních měst, což je záležitost náročná pro rodiče na čas i finance.

Do budoucna vám všem přeji hodně zdaru při práci a školu plnou žáčků.

S pozdravem 

Olga Veselá