Akce

Akce MŠ v školním roce 2023/2024

2023
13.9. – exkurze na zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Lednici,
„Tématické zahrady“
21.9. – Tvoříme z darů podzimní přírody – společná akce s rodiči na školní
zahradě, od 15. hodiny
27.9. – Divadlo Barborka v MŠ, Čapkovy pohádky
4.10. Bruslení
10.10. V 10,30 h. – Divadélko v MŠ:
13.10. v 8, 00 h. – Fotografování dětí
16.10. – Divadelní představení „O štěněti Balynce“, Barokní divadlo Zámek
Valtice
24.10. – Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ pro veřejnost
31.10. – Dušičková návštěva hřbitova
8.11. – Bruslení
10.11. v 17 h. – Svatomartinský průvod s vystoupením dětí z MŠ
5.12. – Mikulášská nadílka v MŠ, v dopoledních hodinách
6.12. – Bruslení
12.12. 10,30 h. – Divadélko v MŠ – Vánoční pohádka
19.12. – Vánoční nadílka pro děti v MŠ (dopoledne)

2024
5.1. – tříkrálová návštěva kostela, prohlídka hlohoveckého betléma
10.1. – Bruslení
29.1.- 2.2. – Fašankový týden
1.2. – kouzelnická show v MŠ, 9,00 hod.
5.–9.2. – jarní prázdniny (omezený provoz)
13.2. – maškarní bál v MŠ, dopoledne, dejte dětem masky!
14.2. – bruslení
6.3. – bruslení (poslední lekce)
Březen – návštěva knihovny (měsíc knihy) datum bude upřesněno
Březen – duben – turistická výprava s piknikem do Kamenice, termín bude
stanoven aktuálně podle počasí
4.4. 10,30 divadlo v MŠ – Krtek a drak
22.4. – Den Země – exkurze na sběrný dvůr, třídění odpadu
30.4. – Čarodějnický rej v MŠ
2.5. – 16.5. – zápis do MŠ, termín bude zveřejněn
9.5. – hudební dovadlo – Smolíček, 9,00 hod.
Květen – školní výlet (bude upřesněn cíl i datum)
Květen – olympiáda školek ve Valticích
27.5. – 31.5. – Týden dětských radovánek (slavíme Den dětí)
3.6. – africké rytmy, společně se ZŠ v kulturním domě
Červen – Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, bude upřesněno

Aktuálně mohou být zařazeny další akce a aktivity