Akce

Plán akcí MŠ ve školním roce 2022/2023

21. 9.    –  exkurze na zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Lednici
              (odjezd autobusu v 8.45)
22. 9.   –  Tvoříme z darů podzimní přírody: společná akce s rodiči na školní                zahradě. Od 15 hodin, rodiče mohou přicházet postupně.
3. 10.   –  Divadlo v MŠ – „Prasátko jde na výlet“ – veselá loutková vztahová
              pohádka o významu přátelství. V 10.30 hod.
5.10.    – bruslení-  předškoláci
11. 11. – tradiční svatomartinský průvod se světýlky společně s rodiči a
               veřejností, v 17 hodin  před  MŠ.
16.11. –  bruslení-  předškoláci
28.11.   –  bruslení – předškoláci
5. 12. –  Mikulášská besídka s nadílkou v MŠ, v dopoledních hodinách.
28.11.   –  bruslení předškoláci – termín upřesníme
7. 12. –  Divadlo v MŠ – Vánoční pohádka, příběh od Mikuláše až po Štědrý den,
              10.30 hod.
20. 12. – vánoční besídka s nadílkou, v dopoledních hodinách.
6. 1.   –   Tříkrálová návštěva místního kostela s prohlídkou betléma
11.1. –  bruslení – předškoláci
8.2.   – bruslení – předškoláci
13.-22.2 – slavíme fašank – týden plný zábavy a veselí v MŠ s fašankovým
                průvodem
8.3.  –  bruslení – předškoláci
Duben-  přírodovědná vycházka do Kamenice s jarním piknikem (termín bude
              upřesněn podle počasí)
21. 4. –  Den země – návštěva sběrného dvora
24.-28.4 – Čarodějná školka – slavíme svátek čarodějnic
27.4. –   hudební divadlo v MŠ – O perníkové chaloupce, v 9. Hod.
Květen – Olympiáda školek v centru 4All Valtice (termín bude upřesněn)
29.5-2.6. – týden dětských radovánek – slavíme Den dětí
22.6. –  zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, společná akce s rodiči,   
             v 16 hodin na zahradě MŠ

Aktuálně  mohou být případně zařazovány další akce během školního roku.