Akce

Oznámení o uzavření MŠ Hlohovec v době hlavních prázdnin šk. roku 2022/2023
Mateřská škola v Hlohovci bude v době letních prázdnin školního roku 2022/2023 uzavřena od  pondělí 24. 7. 2023 do pátku 1. 9. 2023.

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

V Hlohovci dne 2. 5. 2023.

Plán akcí MŠ ve školním roce 2022/2023

21. 9.    –  exkurze na zahradnické fakultě Mendlovy univerzity v Lednici
              (odjezd autobusu v 8.45)
22. 9.   –  Tvoříme z darů podzimní přírody: společná akce s rodiči na školní
               zahradě. Od 15 hodin, rodiče mohou přicházet postupně.
3. 10.   –  Divadlo v MŠ – „Prasátko jde na výlet“ – veselá loutková vztahová
              pohádka o významu přátelství. V 10.30 hod.
5.10.    – bruslení-  předškoláci
11. 11. – tradiční svatomartinský průvod se světýlky společně s rodiči a
               veřejností, v 17 hodin  před  MŠ.
16.11. –  bruslení-  předškoláci
28.11.   –  bruslení – předškoláci
5. 12. –  Mikulášská besídka s nadílkou v MŠ, v dopoledních hodinách.
28.11.   –  bruslení předškoláci – termín upřesníme
7. 12. –  Divadlo v MŠ – Vánoční pohádka, příběh od Mikuláše až po Štědrý
              den, 10.30 hod.
20. 12. – vánoční besídka s nadílkou, v dopoledních hodinách.
6. 1.   –   Tříkrálová návštěva místního kostela s prohlídkou betléma
11.1. –  bruslení – předškoláci
8.2.   – bruslení – předškoláci
16. 2. – kouzelník Waldini, 9.00 hod.
13.-22.2 – slavíme fašank – týden plný zábavy a veselí v MŠ s fašankovým
                Průvodem
30. 3. – divadlo v MŠ – Nepořádné prasátko a hodná opička, 10.30 hod.
8.3.  –  bruslení – předškoláci
Duben-  přírodovědná vycházka do Kamenice s jarním piknikem (termín
              bude upřesněn podle počasí)
21. 4. –  Den země – návštěva sběrného dvora
24.-28.4 – Čarodějná školka – slavíme svátek čarodějnic
27.4. –   hudební divadlo v MŠ – O perníkové chaloupce, v 9. Hod.
16.5. – zábavné muzikálové představení – Břetislav Vojkůvka, 9.15 hod.
25.5. – školní výlet do Lanového centra H-park, odjezd v 8.15 hod.
Květen – Olympiáda školek (předškoláci) v centru 4All Valtice (termín
                 bude upřesněn)
29.5-2.6. – týden dětských radovánek – slavíme Den dětí
7.6. – oční screening pro přihlášené děti, v 11,00 hodin
22.6. –  zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, společná akce
                 s rodiči, v 16 hodin na zahradě MŠ