Akce

Veškeré akce a kulturní představení
jsou až do odvolání zrušeny.

Akce MŠ v školním roce 2020/2021

2020
17. 9. v 16,45 h. – podzimní tvořivé odpoledne s rodiči – na zahradě MŠ
22. 9.  – Exkurze na zámek Milovice, kostýmová prohlídka s odborným výkladem
24. 9. v 10,30 h. – zábavné vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka, v MŠ
6. 10. V 10,30 h. – Divadélko v MŠ: Krtek a rytíř
19. 10. v 8, 00 h. – Fotografování dětí
30. 10.  8,00 h. – projekt „Medové snídaně“ – projektový den se včelařem v MŠ
11. 11. v 17 h. – Svatomartinský průvod s vystoupením dětí
12. 11. 10,40 h. – Divadélko v MŠ -Zimní pohádka
3. 12. v 9 h. – Divadélko v MŠ – Vánoční příběh
4. 12. dopol. – Mikulášská besídka s nadílkou
17. 12. – Vánoční nadílka pro děti v MŠ (dopoledne)

2021
6. 1. 2021 – návštěvy kostela, prohlídka Hlohoveckého betléma
8. 1.  8,45 – Divadlo Šikulka v MŠ, „O hygieně a zdraví“
10. 2. 10,30 – Divadlo Z bedny v MŠ – Šípková Růženka
11. 2. – Fašankové veselí v MŠ
16. 3.  – 10,45 – Divadlo Kejkle v MŠ
Březen – turistická výprava s piknikem do Kamenice
Březen – návštěva knihovny (měsíc knihy)
7. 4. 10,00 „Kača a Kača“ – Afrika – zábavně naučný program
22. 4. – Den Země – exkurze na sběrný dvůr, třídění odpadu
30. 4. Čarodějnický rej v MŠ
Květen – školní výlet (bude upřesněn cíl i datum)
Květen – dětská olympiáda
31. 5. – 4.6. – Týden dětských radovánek (slavíme Den dětí)
17. 6. 9,00 hod – hudební vystoupení Musica animae, v MŠ 22. 6. v 16,00 hod. – Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

Plán akcí může být průběžně pozměněn dle aktuální epidemiologické situace.