Na cestě ke kvalitě

Projekt: NA CESTĚ KE KVALITĚ je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Výše poskytnuté podpory je 426 491,- Kč.