Školská rada

Výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2023 – 2026

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Školská rada (dále jen ŠR) umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR sestává ze zákonného zástupce nezletilých žáků, ze zástupce pedagogických pracovníků školy a jmenováním člena zřizovatele. ŠR má tři členy. Funkční období členů ŠR je tři roky.
Volby do ŠR při Základní škole a Mateřské škole Hlohovec, příspěvkové organizaci se proběhly dne 14. 11. 2023 v budově základní školy na základě s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
Volby se konaly v souladu s Volebním řádem pro volby členů ŠR. 

Volební účast: 82 % všech oprávněných voličů, celkem 55 platných hlasovacích lístků.

Tříčlenná školská rada:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena Dis. Buhumila Dušková
Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Elena Jankovičová.
Za zřizovatele byl jmenován Ing. Karel Malý.

Mgr. Elena Jankovičová, předsedkyně ŠR

Volební řád
Volba rodiče do školské rady na r. 2023-2026
Volby pedagoga do školské rady 2023-2026