Úvodem

Ve školním roce 2023/2024 je v naší škole otevřeno jedno oddělení školní družiny s celkovým počtem 27 žáků. Jeho provoz je zahájen od 11.40 hodin a končí v 15.30 hodin. S žáky pracuje vychovatelka Mgr. Andrea Kurková a asistentka Ivana Daňková. Náplní školní družiny je organizovat odpočinkovou a rekreační činnost žáků. Odpočinková činnost se prolíná se zájmovými aktivitami všech oblastí, které budou probíhat v blocích podle plánu činnosti školní družiny. Za školní družinu je vybírán jednorázový poplatek 500,-Kč na jedno pololetí. Rodiče přihlašují své dítě na základě vyplnění zápisního lístku.