Úvodem

Ve školním roce 2020/2021 je v naší škole otevřeno jedno oddělení školní družiny s celkovým počtem 25 žáků. Jeho provoz je zahájen od 11.40 hodin a končí v 15.30 hodin. S žáky pracuje vychovatelka Mgr. Andrea Kurková. Náplní školní družiny je organizovat odpočinkovou a rekreační činnost žáků. Odpočinková činnost se prolíná se zájmovými aktivitami všech oblastí, které budou probíhat v blocích podle plánu činnosti školní družiny. Jedenkrát týdně pracuje při družině také školní klub zaměřený na anglický jazyk. Za školní družinu je vybírán jednorázový poplatek 500,-Kč na jedno pololetí. Rodiče přihlašují své dítě na základě vyplnění zápisního lístku.