Odborná učebna ZŠ Hlohovec

Odborná učebna ZŠ Hlohovec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016991

Cílem projektu je vybudování odborné multifunkční počítačové učebny, včetně zázemí, skladu pomůcek, odborného kabinetu, bezbariérového sociálního zařízení a řešení bezbariérového pohybu po budově školy. Odborná učebna bude dovybavena pomůckami zaměřenými na přírodní a digitální vzdělávání. Realizací projektu dojde ke zvýšení prostorového komfortu učebny a zároveň zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na podporované aktivity.
Účelem akce je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Realizace 2022.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.