Aktuálně z MŠ

Mateřská škola v Hlohovci bude v době letních prázdnin školního roku 2023/2024 uzavřena od pondělí 22. 7. 2024 do pátku 30. 8. 2024.
Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2024.

Vážení rodiče,
pokud máte zájem přihlásit své dítě na výuku angličtiny, vyplňte přihlášku, která je k dispozici v šatně dětí v MŠ a co nejdříve odevzdejte p. učitelkám. Mohou se přihlásit děti jak ze Sluníček, tak i z Berušek, výuka bude přizpůsobena věku dětí.
Výuka bude probíhat v prostorách MŠ následovně:
Skupiny: Děti budou rozděleny podle věku do skupin, 1. skupina – děti 3-4 leté, 2. skupina děti 5-6 leté. Minimální počet dětí ve skupině je 5, maximum 10.
1x týdne 45 minut v mateřské škole od 15.00 hodin, je možnost, že by 2. skupina mohla navazovat v tentýž den od 16 hodin. Konkrétní termíny upřesníme co nejdříve v průběhu září. Lektorka si převezme děti od učitelek MŠ (na základě podepsaného souhlasu) a po skončení kroužku předá rodičům. Případně napište do přihlášky, které dny se vám nehodí (děti mají jiný kroužek apod.).
Začátek výuky: od října, ukončení koncem května (30 týdnů).

Provoz mateřské školy je 6.15 – 16.15 hodin.

Několik rad, jak to zvládnout nástup do mateřské školy:
– O školce si s dítětem povídejme. Potřebuje vědět, co je čeká…spousta nových kamarádů, zábavy a her, nových hraček. Ubezpečte své dítě, že poté si pro ně přijdete a půjde zase domů.
– Nastavme si doma pravidelný režim a rituály. Pokud možno tak, aby ladily se „školkovým“ režimem. Vstávání, čas jídla, odpočinku, to vše by mělo být pravidelné. Dítě se v čase orientuje podle pravidelně se opakujících činností.
– Domluvte se s MŠ na adaptačním režimu. Nechte si poradit, paní učitelky jsou zkušené a rády poradí nejvhodnější postup u každého konkrétního dítěte. Pobyt v MŠ prodlužujte postupně podle toho, jak bude dítě odloučení od rodiny zvládat.
– Rozvíjejte sebeobsluhu dětí. Nic jim nepomůže více, než když si dokážou samy poradit, samozřejmě zpočátku s dopomocí paní učitelky. Zvládnout se obléknout, najíst, zajít si na WC, poznat si své věci…..tomu uzpůsobme to, co jim do školky oblékáme, ať to nemají zbytečně složité (děti i paní učitelky)……jednoduché oblečení i obuv bez složitého zapínání a zavazování.
– Důvěřujte jim……dětem, že to zvládnou, paní učitelkám, že mají děti rády, těší se na ně a připraví jim spoustu zajímavých činností.

Přejeme, ať vše proběhne s úsměvem.

Pokyny pro vstup do budovy MŠ
Do budovy MŠ smí vstoupit pouze osoby bez jakýchkoliv příznaků respiračních či jiných infekčních onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, průjem, zvracení, vyrážka), platí i pro děti.

Do budovy MŠ vstupujte pouze s rouškou a použijte desinfekci (stojan u vchodu). Pro děti roušky ani desinfekce rukou nejsou v prostorách MŠ povinné, při vstupu do tříd si důkladně umyjí ruce.

Doprovázející osoby se v budově MŠ zdrží pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte) a nevstupují do tříd.