Aktuálně z MŠ

Mateřská škola Hlohovec pořádá dne 10. 11. 2023 tradiční Svatomartinský průvod. Přineste si lampiony, lucerničky či světýlka všeho druhu.
Sraz všech účastníků je v 17 hodin před budovou MŠ. Všichni jste srdečně zváni.
V případě deštivého počasí se akce ruší.

Oznámení o přerušení provozu
Mateřská škola v Hlohovci bude ve školním roce 2023/2024 uzavřena v době vánočních prázdnin od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024. Provoz bude obnoven ve středu 3. ledna 2024.

Vážení rodiče,
pokud máte zájem přihlásit své dítě na výuku angličtiny, vyplňte přihlášku, která je k dispozici v šatně dětí v MŠ a co nejdříve odevzdejte p. učitelkám. Mohou se přihlásit děti jak ze Sluníček, tak i z Berušek, výuka bude přizpůsobena věku dětí.
Výuka bude probíhat v prostorách MŠ následovně:
Skupiny: Děti budou rozděleny podle věku do skupin, 1. skupina – děti 3-4 leté, 2. skupina děti 5-6 leté. Minimální počet dětí ve skupině je 5, maximum 10.
1x týdne 45 minut v mateřské škole od 15.00 hodin, je možnost, že by 2. skupina mohla navazovat v tentýž den od 16 hodin. Konkrétní termíny upřesníme co nejdříve v průběhu září. Lektorka si převezme děti od učitelek MŠ (na základě podepsaného souhlasu) a po skončení kroužku předá rodičům. Případně napište do přihlášky, které dny se vám nehodí (děti mají jiný kroužek apod.).
Začátek výuky: od října, ukončení koncem května (30 týdnů).

Výuka bruslení pro předškoláky
začne od října na zimním stadionu v Břeclavi pod vedením zkušených trenérů.
300,- Kč za dítě za všech 6 lekcí (v této ceně je zahrnut autobus).
Pokud máte zájem, nahlaste své děti co nejdříve p. učitelce ve Sluníčkách.

Provoz mateřské školy je 6.15 – 16.15 hodin.

Několik rad, jak to zvládnout nástup do mateřské školy:
– O školce si s dítětem povídejme. Potřebuje vědět, co je čeká…spousta nových kamarádů, zábavy a her, nových hraček. Ubezpečte své dítě, že poté si pro ně přijdete a půjde zase domů.
– Nastavme si doma pravidelný režim a rituály. Pokud možno tak, aby ladily se „školkovým“ režimem. Vstávání, čas jídla, odpočinku, to vše by mělo být pravidelné. Dítě se v čase orientuje podle pravidelně se opakujících činností.
– Domluvte se s MŠ na adaptačním režimu. Nechte si poradit, paní učitelky jsou zkušené a rády poradí nejvhodnější postup u každého konkrétního dítěte. Pobyt v MŠ prodlužujte postupně podle toho, jak bude dítě odloučení od rodiny zvládat.
– Rozvíjejte sebeobsluhu dětí. Nic jim nepomůže více, než když si dokážou samy poradit, samozřejmě zpočátku s dopomocí paní učitelky. Zvládnout se obléknout, najíst, zajít si na WC, poznat si své věci…..tomu uzpůsobme to, co jim do školky oblékáme, ať to nemají zbytečně složité (děti i paní učitelky)……jednoduché oblečení i obuv bez složitého zapínání a zavazování.
– Důvěřujte jim……dětem, že to zvládnou, paní učitelkám, že mají děti rády, těší se na ně a připraví jim spoustu zajímavých činností.

Přejeme, ať vše proběhne s úsměvem.

Pokyny pro vstup do budovy MŠ
Do budovy MŠ smí vstoupit pouze osoby bez jakýchkoliv příznaků respiračních či jiných infekčních onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, průjem, zvracení, vyrážka), platí i pro děti.

Do budovy MŠ vstupujte pouze s rouškou a použijte desinfekci (stojan u vchodu). Pro děti roušky ani desinfekce rukou nejsou v prostorách MŠ povinné, při vstupu do tříd si důkladně umyjí ruce.

Doprovázející osoby se v budově MŠ zdrží pouze na nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte) a nevstupují do tříd.