Zaměstnanci

Zaměstnanci ZŠ – školní rok 2023/2024

vedení školy
Mgr. Hana Müllerová (Sítková), ředitelka školy
Mgr. Elena Jankovičová, zástupkyně pro ZŠ 
oblast výchovného poradenství
Mgr. Elena Jankovičová – výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů 

učitelé ZŠ

třídní učitelé
Mgr. Elena Jankovičová – 1. třída
Mgr. Hana Müllerová –
 2. třída
Mgr. Sylva Dubinová – 3. třída

Mgr. Petra Karafová – 4.třída
Mgr. Karel Vlašic – 5. třída

netřídní učitelé
Marie Sheargold

vychovatelka ŠD
Mgr. Andrea Kurková

asistentka pedagoga
Ivana Daňková – 4. třída

nepedagogičtí zaměstnanci školy
sekretářka:  Marie Bartošíková
školnice ZŠ: Veronika Radkovičová

ZŠ Hlohovec hledá zaměstnance na pracovní pozici učitel/učitelka s odbornou kvalifikací pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ, pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou.