Zaměstnanci

vedení školy
Mgr. Sítková Hana, ředitelka školy 

oblast výchovného poradenství
Mgr. Jankovičová Elena – výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů 

učitelé ZŠ

třídní učitelé
Mgr. Jungmannová Eliška – 1. třída
Mgr. Jankovičová Jitka – 
2. třída
Mgr. Jankovičová Elena – 3.třída
Mgr. Sítková Hana – 
4. třída
Mgr. Cyprisová Tereza  –
5. třída

netřídní učitelé
Bc. Zaliberová Melánie
Karel Vlašic


Asistentka pedagoga
Daňková Ivana

techničtí zaměstnanci školy
školnice – domovnice ZŠ: Fabičovicová Hana 
školnice – domovnice MŠ: Baránková Jaroslava