Zaměstnanci

Zaměstnanci ZŠ – školní rok 2021/2022

vedení školy
Mgr. Sítková Hana, ředitelka školy 

oblast výchovného poradenství
Mgr. Jankovičová Elena – výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů 

učitelé ZŠ

třídní učitelé
Mgr. Dubinová Sylva – 1. třída
Mgr. Karafová Petra – 
2. třída
Mgr. Jankovičová Jitka – 3.třída
Mgr. Jankovičová Elena – 
4. třída
Mgr. Sítková Hana  – 
5. třída

netřídní učitelé
Marie Sheargold
Karel Vlašic

asistentky pedagoga
Daňková Ivana – 2. třída
Dobrucká Martina – 1. třída

nepedagogičtí zaměstnanci školy
sekretářka:  Marie Bartošíková
školnice ZŠ: Fabičovicová Hana 
školnice MŠ: Baránková Jaroslava

ZŠ Hlohovec hledá zaměstnance na pracovní pozice učitel/učitelka s odbornou kvalifikací pro výuku HV na 1. stupni ZŠ v rozsahu 5 hodin týdně a učitel/učitelka s odbornou kvalifikací pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ, pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou.