Zaměstnanci

Zaměstnanci ZŠ – školní rok 2022/2023

vedení školy
Mgr. Hana Müllerová (Sítková), ředitelka školy
Mgr. Elena Jankovičová, zástupkyně pro ZŠ 

oblast výchovného poradenství
Mgr. Elena Jankovičová – výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů 

učitelé ZŠ

třídní učitelé
Mgr. Hana Müllerová – 1. třída
Mgr. Sylva Dubinová – 
2. třída
Mgr. Petra Karafová – 3.třída
Mgr. Jitka Jankovičová – 
4. třída
Mgr. Elena Jankovičová  – 
5. třída

netřídní učitelé
Marie Sheargold
Karel Vlašic

asistentky pedagoga
Eva Havlíková – 1. třída 
Ivana Daňková – 3. třída

nepedagogičtí zaměstnanci školy
sekretářka:  Marie Bartošíková
školnice ZŠ: Hana Fabičovicová

ZŠ Hlohovec hledá zaměstnance na pracovní pozice učitel/učitelka s odbornou kvalifikací pro výuku HV na 1. stupni ZŠ v rozsahu 5 hodin týdně a učitel/učitelka s odbornou kvalifikací pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ, pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou.