Zaměstnanci

učitelky MŠ
Hajdová Zdeňka 
– vedoucí učitelka
Mgr. Šmídová Lucie 
 – učitelka
Damborská Sylva – učitelka
Stratilová Martina – učitelka
Dobrucká Martina – asistentka pedagoga, úv. 0,75