Zaměstnanci

učitelky
Zdeňka Hajdová – učitelka, zástupkyně pro MŠ
Sylva Damborská 
– učitelka
Jitka Nováková – učitelka
Marta Pixová – učitelka

Jaroslava Baránková – školnice