Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Hlohovec, příspěvkové organizace

Z důvodu podezření a potvrzení onemocnění Covid v naší škole byla nařízena karanténa žákům 4. a 5. třídy a většině pedagogů. Mladší žáci 1. a 2. ročníku byli nuceni také přejít na distanční výuku podle zadání třídních učitelů. Návrat do školy je po 5 dnech od kontaktu s pozitivní osobou, tedy ve čtvrtek 27. ledna 2022, kdy budou žáci i zaměstnanci znovu testováni antigenními testy.

Odkazy na online výuku – nová platforma zoom
5. třída, TU Hana Sítková ZDE
4. třída, TU E. Jankovičová ZDE
3. třída – TU J. Jankovičová ZDE
2. třída – TU P. Karafová ZDE
1. třída – TU S. Dubinová ZDE

Návod na úspěšné přihlášení a stažení aplikace ZOOM ZDE

V měsíci listopadu se žáci 1. – 5. ročníku zúčastní výukového programu primární prevence „Staň se hrdinou“. Tento program s akreditací MŠMT je součástí plnění tématu činnosti školního roku 2021/2022 Škola, základ života a je zaměřen na ochranu života, rizika volnočasových aktivit a chování v krizových situacích. Program se uskuteční ve škole, termíny konání jsou:
1.-2. třída: 11. a 30. 11. 2021
3.-5. třída: 18. a 22. 11. 2021

Cena stravného ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hlohovec od 1. 11. 2021 ZDE

V rámci tématu činnosti tohoto školního roku Škola, základ života se v měsíci říjnu zapojíme do projektu „Měsíc úcty ke starším“. V rámci hodin VV si žáci vyrobí návrhy na placky nebo magnetky, které poté předají jako dárek svým babičkám a dědečkům. Tématem úcty ke starším a ke všem lidem kolem nás se budeme zabývat po celý měsíc říjen, vyvrcholením bude projektový Den úcty v naší škole, který plánujeme na konec října.

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022
vzhledem k hygienickým opatřením ZDE
Hygienický plán září 2021 ZDE

Rozpis online výuky ZDE

Desatero online výuky ZDE
Pravidla online vyučování ZDE

Aktuálně  koronaviru

Odkazy do internetové výuky ZŠ Hlohovec

Příslušný odkaz je nutné zadat v prohlížeči Google Chrome!

1. Třída – https://meet.jit.si/HLOHOVEC1
2. Třída – https://meet.jit.si/HLOHOVEC2
3. Třída – https://meet.jit.si/HLOHOVEC3
4. Třída – https://meet.jit.si/HLOHOVEC4
5. Třída – https://meet.jit.si/HLOHOVEC5


Online výuka pro žáky probíhá po domluvě s vyučujícími, dle dohodnutého rozvrhu.

Užitečné odkazy pro distanční výuku doma
— Vzdělávací videa a pořady České televize: https://www.ctedu.cz
— https://t.ly/btx8  (O2 Chytrá škola, JSNS, Animovaný seriál „V digitálním světě“)
— Učíme Nanečisto, Učíme se online na 1. stupni ZŠ – Alena Machovská: http://t.ly/cGC9
— https://t.ly/po0M  (Online výuka na 1. stupni ZŠ)
— SILCOM DIDACTA
přístupový PIN pro žáky naší školy – zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má škola zakoupené v on-line verzi a využívá je v hodinách. PIN: RVRE
Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor
z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
— NOVÁ ŠKOLA DUHA
zpřístupňuje žákům všechny jejich  IUč pro I. a II. stupeň k domácímu použití s platností do 30.9.2021 ZDARMA. Licenční cerifikáty jsou volně k dizpozici na stránkách www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/.

Aktuálně ze školní jídelny

Provoz školních jídelen není po dobu distanční výuky zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/ (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a jejichž rodiče nepobírají ošetřovné. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. 

Ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Hlohovec bude výdejní doba obědů pro školní strávníky denně od 12.30 hod. do 13.15hod. Obědy je nutné předem nahlásit vedoucí školní jídelny. 

Mgr. Andrea Kurková, vedoucí školní jídelny

Vážení rodiče,
ode dne 10. 9. 2020 platí ve společných prostorách školy povinnost nosit roušku.
Hygienicko epidemiologický plán ZDE

Mgr. Hana Sítková, ředitelka školy