Na cestě ke kvalitě 2

Projekt NA CESTĚ KE KVALITĚ 2 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.