Výstavka a ochutnávka zeleniny v rámci učiva prvouky

Naši žáci měli možnost prohlédnout si bohatou výstavku mnoha druhů zeleniny, kterou nám dodala paní Ing. Jana Čechová. Rozmanitost druhů i kuriózní velikosti některých kusů si zasloužily velký obdiv žáků. Následovala ochutnávka, hra poznávání zeleniny všemi smysly a žáci některých tříd se pokusili také o výtvarné vyjádření barvami. Děkujeme paní Čechové za dary podzimu, kterými jsme posílili názornou výuku prvouky, přírodovědy i výtvarné výchovy.