Voda kolem nás

V pondělí 26. 9. 2022 proběhl v naší škole podzimní projektový den s názvem Voda kolem nás. Žáci byli dle svého výběru rozděleni do 5 tvořivých dílen napříč ročníky a pod vedením pedagogů plnili různé úkoly a získávali nové vědomosti a dovednosti, které souvisí s tématem činnosti školního roku „Voda, základní podmínka života“.
Názvy dílen:
1. Hlohovec a Hlohovecký rybník
2. Lednice a Zámecký rybník
3. Sedlec a rybník Nesyt
4. Břeclav a řeka Dyje
5. Mikulov a vodní nádrž Nové Mlýny

Každá skupina se naučila něco nového a vytvořila zajímavý výrobek – ryby různých druhů a výtvarných technik, loďky i rybníky. Byl to pěkný zážitkový den strávený jiným způsobem výuky.