Projektový Den úcty k lidem 26. 10. 2021

Zakončením Měsíce úcty ke starším, kterým byl měsíc říjen 2021, byl celoškolní projektový Den úcty v naší škole. Tvořivé dílny byly zaměřeny na malování na kamínky, sklo a kaštany, čarování s ubrousky, plastické obrázky, tvoření z drátků a korálků i výrobu podzimních věnečků. Hlavním smyslem projektového dne bylo uvědomění si ceny lidského života, jeho vývoje od narození až ke stáří a posílení úcty ke všem lidem kolem nás. Každý žák si odnášel domů jeden či několik dárečků, kterými může někoho obdarovat. Byl to pěkný den.