Projektový Den u vody, 3. a 5. třída – Cyklovýlet k Janohradu