Projektový Den u vody, 1. třída – Pozorování ptactva u rybníku Nesyt