Přijetí zapsaných prvňáčků v základní škole a informativní schůzka s rodiči

Třídní učitelkou 1. třídy bude Mgr. Sylva Dubinová.