Odpadkobraní

Úklid okolí školy a naší obce patří k tradičním školním akcím, kterých se účastní žáci a pedagogové v rámci akce Ukliďme Česko. Ten letošní se z důvodu chladného jarního počasí přesunul až na konec dubna za účasti všech pěti tříd. Žáci nasbírali několik pytlů odhozených odpadků, zejména plastů a papíru, které obecní zaměstnanci odvezli na sběrný dvůr. Tato akce je dobrou přípravou pro život každého žáka, protože ochrana životního prostředí patří k důležitým dovednostem a kompetencím občana.