Můj první slabikář

Pro čtrnáct prvňáčků byl 23. listopad významný den – byli pasováni na čtenáře. „Pasuji tě na čtenáře, ať se ti krásně čte a učí z tvého Slabikáře“. Těmito slovy dostal každý prvňáček svůj první Slabikář. Tři měsíce mají prvňáčci úspěšně za sebou, od začátku školního roku udělali velký pokrok, umí spoustu písmenek, skládají slabiky, slova, čtou jednoduché věty, počítají do pěti, malují, kreslí, tvoří. Jsou velmi šikovní, pilní, své úkoly plní svědomitě. Zároveň bych chtěla poděkovat rodičům všech prvňáčků za velmi dobrou spolupráci.

Mgr. Sylva Dubinová
třídní učitelka