Geometrie nás baví

Výuka geometrie může být pro žáky stejně zajímavá jako mnohé další předměty. Je třeba vhodně je motivovat a volit metody a formy práce tak, aby získané poznatky dovedli využít v praktických životních situacích a geometrické pojmy uměli spojit s konkrétními reálnými představami. Naši žáci 2. třídy nejen rádi rýsují své první přímky a úsečky, rozlišují druhy čar a vyznačují body do sešitu či na interaktivní tabuli, baví je také geometrické modelování a co hlavně, nejraději měří skutečným metrem. Osvědčila se hra na zeměměřiče s velkými pravítky i přeměřování sešitů a dalších školních potřeb na centimetry. Geometrie nás prostě baví.

Hana Müllerová