5. třída – exkurze do ZŠ Lednice

24.11.2022
V rámci spolupráce s naší spádovou školou ZŠ Lednice jsme využili možnost strávit 2 hodiny tělesné výchovy v tělocvičně školy. Další část výuky byla zaměřena na přírodovědnou činnost. Žáci si pod vedením paní učitelky vyzkoušeli laboratorní práce v přírodovědné učebně, pracovali s mikroskopem, kde na základě pracovního postupu pozorovali lidský vlas i s kořenovou cibulkou. Vše zaznamenávali do příslušného protokolu. Vzdělávání v tento den bylo pro žáky velmi přínosné.