Pozvání k Petrklíči

o. s. Petrklíč

„ Jste zvědaví, kam Vás zveme? Poslouchejte chviličku: Tímhle klíčkem podpoříme naši krásnou školičku! „
Jak jsme Vás již dříve informovali, vstoupil od prvního září tohoto školního roku v platnost nový školní vzdělávací program naší školy, který nese název: Škola, brána vědění. Každá brána však potřebuje správný klíč. Stejně tak i ta naše, aby se mohla otevírat dětem, které za ní najdou spoustu nového, zajímavého a užitečného pro otevření dalších a dalších bran do světa. Klíč k takové bráně musí být opravdu velký. Ne však co do rozměrů. Velikost se zde posuzuje slovy zájem, snaha, ochota a nadšení. A protože tyto vlastnosti nám nejsou cizí, netrvalo dlouho a klíč je na světě. 
A není to ledajaký klíč, ale Petrklíč – občanské sdružení k podpoře ZŠ a MŠ Hlohovec. Sdružuje nejen pedagogy a rodiče školou povinných dětí, ale prostě všechny, kdo mají zájem podpořit činnosti a další fungování naší, byť malé, přesto však pěkné a taky v mnohých oblastech úspěšné školičky. Cílem sdružení je především organizace mimoškolních a zájmových akcí ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hlohovec a finanční podpora ZŠ a MŠ Hlohovec .
První dvě akce má již sdružení za sebou. Šlo o 1.ŠKOLNÍ REPREZENTAČNÍ PLES a LESNÍ BÁL – maškarní karneval pro děti. Obě dvě akce sklidily velký úspěch. Díky finančnímu zisku z těchto akcí pomůže Petrklíč otevřít naší škole pomyslné brány, které by pro ni bez finanční pomoci zůstaly prozatím zamčené. Prostřednictvím a zásluhou pana JuDr. Pavla Kašníka, kterému tímto děkujeme, získalo sdružení dotaci v hodnotě 50.000,- Kč. Tato částka bude využita na další akce sdružení. A těch nebude jistě málo!
Veršíkem jsme začínali, veršíkem i skončíme. Že nás rádi podpoříte všichni pevně věříme!

Za o.s. Mgr. Andrea Kurkov