Začíná nový školní rok 2021/2022

Hlas školního zvonu, smích a štěbetání dětí, které se opět rozneslo školními chodbami. Nesporné důkazy toho, že prázdniny nám již skončily, a my všichni školou povinní začínáme nový školní rok.
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhlo 1.září před budovou základní školy. I přesto, že foukal chladnější vítr, žákům to neubralo nic na radosti ze setkání se svými spolužáky a z potřeby povyprávět si obrovské množství prázdninových zážitků. Někteří by tak pro vlastní povídání přeslechli i jména letošních prvňáčků, které všem představila a slavnostně mezi námi přivítala paní ředitelka Mgr. Hana Sítková. A že jich není málo! Do lavic první třídy v tomto školním roce usedne 14 nových žáků, na které se již těšila jejich třídní paní učitelka Mgr. Sylva Dubinová. Celkem se v naší škole učí 65 žáků v 5 třídách.
Nejen prvňáčci jsou v naší škole noví. Velkou proměnou prochází i pedagogický sbor naší školy. Vzhledem k tomu, že nám odešly tři paní učitelky, z nichž dvě v očekávání brzké radostné události, bylo potřeba sbor doplnit o nové pedagogy. Je tedy naší milou povinností představit a mezi námi přivítat paní učitelky Mgr. Sylvu Dubinovou (1.třída), Mgr. Petru Karafovou (2.třída) a paní Marii Sheargold vyučující jazyka anglického. Doufáme, že se jim bude v naší malé školičce líbit.
Nejen pro nové prvňáčky a nové paní učitelky, ale pro nás pro všechny, žáky, učitele i rodiče si přejeme, aby začínající školní rok byl plný nových poznatků a zážitků, ale především, aby byl, pokud možno „normální“, nepřerušovaný distanční výukou, která je pro všechny velmi náročná.

Vychovatelka školní družiny Mgr. Andrea Kurková