Výukový program Den dospělákem na Hájence Poštorná