První dny v 1. třídě

Naši prvňáčci mají za sebou první dva týdny ve školních lavicích. Postupně se adaptují na školní prostředí a zvykají na novou roli školáka. Seznamují se s prvními písmenky, uvolňovacími cviky se připravují na psaní, určují číselný počet do 5, vypravují zážitky a mnohé další činnosti. O velkých přestávkách chodí s ostatními školáky na čerstvý vzduch, malé desetiminutové tráví ve třídě se svými spolužáky, relaxují a chystají se na další hodinu. Už znají písmeno A a M a umí napsat první číslici 1. Všichni se snaží a pracují, jak nejlépe umí. Tak, milí prvňáčci, ať se Vám i nadále daří co nejlépe.

Hana Müllerová, třídní učitelka