Podzimní střípky ze školní družiny

Čas utíká velmi rychle, a tak, aniž bychom se nadáli, máme za sebou první čtvrtletí školního roku 2021/2022.
Díky krásnému a slunečnému září jsme se dostatečně vydováděli na školním hřišti, při krátkých výletech objevovali krásy okolí naší obce a z draků, které vítr vynesl vysoko nad naše hlavy, jsme měli skutečně velikánskou radost.
Ale ani příchod chladnějších podzimních dní nám nic neubral na radosti z her s kamarády a ze společně strávených chvil ve školní družině. V rámci týdne Environmentální výchovy jsme dokonce, kromě zábavného vyrábění z přírodních materiálů, vyrazili autobusem i na exkurzi do NZM ve Valticích.

Mgr. Andrea Kurková, vychovatelka školní družiny