Den slabikáře

Úterý 15. listopadu se stal významným dnem pro našich 17 prvňáčků – byli pasováni na čtenáře a dostali svoji první školní čítanku – Slabikář. Den slabikáře je v naší škole dlouholetou tradicí a tato malá slavnost se odehrává na hlavní chodbě u školního zvonu za přítomnosti všech ostatních žáků a pedagogů školy. První čtvrtletí školního roku mají prvňáčci úspěšně za sebou, od začátku školního roku udělali velký pokrok. Jsou velmi šikovní, umí spoustu písmenek, skládají slabiky, slova, čtou jednoduché věty, počítají do pěti, malují, kreslí a tvoří. Poděkování patří také jejich rodičům za velmi dobrou spolupráci a dohled nad domácí přípravou.

Mgr. Hana Müllerová
třídní učitelka