naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2018/2019

Zápis 2019

Ukliďme Česko 2019

Škola NARUBY

Recitační soutěž - školní kolo 2019

Beseda v Okresní knihovně Břeclav

Maškarní ples 2019

Školní ples 2019

Vánoční besídky

Vánoční besídka

Mikulášská nadílka

Den Slabikáře

Regionální muzeum Mikulov, program Jak
se žilo prababičkám

Vánoční focení

Projektový den 100 let vzniku naší republiky

Korunovační klenoty - Zámek Lednice

Zahájení školního roku 2018/2019

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
zaměstnancilidé ve škole

vedení školy
Mgr. Sítková Hana, ředitelka školy 

oblast výchovného poradenství
Mgr. Jankovičová Elena - výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů 

učitelé ZŠ (školní rok 2018/19)

třídní učitelé
Mgr. Jankovičová Elena - 
1.třída
Mgr. Sítková Hana - 
2. třída
Mgr. Bergauerová Klára - 
3.třída
Mgr. Osičková Jana  -
 4.třída
Mgr. Jankovičová Jitka - 5.třída


netřídní učitelé
Mgr. Cyprisová Tereza – úvazek 0,5
Dis. Vacula Vojtěch – úvazek 0,2


zaměstnanci školní družiny
Mgr. Kurková Andrea
Stratilová Martina
 


učitelky MŠ (školní rok 2018/2019)
Hajdová Zdeňka 
– vedoucí učitelka
Drobiličová Anna - 
učitelka
Mgr. Tesaříková Vladimíra -  učitelka
Mgr. Vlašicová Lucie 
 – učitelka
Stratilová Martina – asistentka pedagoga, úv. 0,5


zaměstnanci školní jídelny
Mgr. Kurková Andrea - vedoucí školní jídelny
Šošková Sylvie - kuchařka
Vališová Pavla - kuchařka


techničtí zaměstnanci školy
školnice - domovnice ZŠ: Fabičovicová Hana  
školnice domovnice MŠ: Baránková Jaroslava