naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2017/2018

Praha, výlet žáků 5.roč.

Výlet Strážnice, 1.- 4.tř.

Den dětí 2018 - Spaní
ve škole, Stezka bosou nohou

Jarní projektový den

Ukliďme si Česko

Zápis do 1. ročníku základní školy

Předvelikonoční barevný týden a škola naruby

Matematický KLOKAN 2018

Budoucí školáci
v první třídě

Školní kolo soutěže
Dětské recitace

11. školní ples

Maškarní karneval 2018

Vycházka ŠD 1 - Zimní dokrmování zvěře
v Kamenici

Turnaj v deskových
hrách ve ŠD

Vánoční besídky
ve třídách

Vánoční besídka v KD Hlohovec

Vánoční focení

Beseda – „Jak se píše kniha“

Čtenářský klub v Městské knihovně v Břeclavi

Mikuláš ve škole

Projektový Den umění, tvořivé dílny

Zakládání nadzemních záhonů, pracovní činnosti 4. a 5. třída

Jak se dělá film-Ateliér Podolský

VIDA Centrum v Brně

Den Slabikáře

Preventivní program Policie ČR

Družina: Projekt
Tygr v nás

Družina: Podzimní radovánky

Naše škola obsadila
3. místo za sběr použitých baterií v Jihomoravském kraji

Výprava za uměním
do zámku v Lednici

První školní dny v 1. třídě

Zahájení školního roku 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
mateřská škola - zápis


 

Termín zápisu bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ Hlohovec, na webových stránkách školy, na vývěsce u Obecního úřadu a bude vyhlášen místním rozhlasem.

Žádost o přijetí je nutno doručit do MŠ nejpozději v den zápisu.

Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

§  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem

§  rodný list dítěte, občanský průkaz

§  Rodiče  při zápisu v MŠ dostanou přiděleno registrační číslo, pod kterým bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zveřejněno nejpozději do 30 dnů na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy

§  rozhodnutí  o přijetí dítěte rodiče nedostanou písemnou formou - bude uloženo v osobním spise dítěte v MŠ

§  Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě rodičům předáno osobně nebo zasláno poštou

§   
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být tedy v době nástupu do MŠ připraveno plnit požadavky stanovené závazným dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem - mělo by tedy mít základní společenské a hygienické návyky - umět se samo najíst lžící, pít z hrníčku, při jídle sedět u stolečku, umět používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat (pouze s menší dopomocí), být schopno komunikovat s dospělou osobou.