naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2018/2019

Den Slabikáře

Regionální muzeum Mikulov, program Jak
se žilo prababičkám

Vánoční focení

Projektový den 100 let vzniku naší republiky

Korunovační klenoty - Zámek Lednice

Zahájení školního roku 2018/2019

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
mateřská škola - zápis


 

Termín zápisu bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ Hlohovec, na webových stránkách školy, na vývěsce u Obecního úřadu a bude vyhlášen místním rozhlasem.

Žádost o přijetí je nutno doručit do MŠ nejpozději v den zápisu.

Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

§  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem

§  rodný list dítěte, občanský průkaz

§  Rodiče  při zápisu v MŠ dostanou přiděleno registrační číslo, pod kterým bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zveřejněno nejpozději do 30 dnů na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy

§  rozhodnutí  o přijetí dítěte rodiče nedostanou písemnou formou - bude uloženo v osobním spise dítěte v MŠ

§  Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě rodičům předáno osobně nebo zasláno poštou

§   
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být tedy v době nástupu do MŠ připraveno plnit požadavky stanovené závazným dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem - mělo by tedy mít základní společenské a hygienické návyky - umět se samo najíst lžící, pít z hrníčku, při jídle sedět u stolečku, umět používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat (pouze s menší dopomocí), být schopno komunikovat s dospělou osobou.