naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2018/2019

Den Slabikáře

Regionální muzeum Mikulov, program Jak
se žilo prababičkám

Vánoční focení

Projektový den 100 let vzniku naší republiky

Korunovační klenoty - Zámek Lednice

Zahájení školního roku 2018/2019

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
fotogalerie - 2012/2013


100 let ZŠ Hlohovec

Oslavy při příležitosti 100 let otevření budovy základní školy na ulici Dolní konec 239 v Hlohovci proběhly v neděli dne 23.9.2012. Součástí programu byla slavnostní mše svatá v kostele Sv. Bartoloměje, po ní následovala prohlídka budovy školy a výstavních prostor a současně také sportovní utkání spřátelených škol ve vybíjené. V odpoledním programu vystoupili žáci naší školy za doprovodu cimbálové muziky Valtičánek ze ZUŠ Mikulov, která již několik let působí v naší škole. Přivítali jsme také mnohé vzácné hosty, bývalé pedagogy a ředitele, zástupce Obce Hlohovec a také vzácné hosty z KÚ JMK v Brně. Ředitelka společnosti Hantály a.s. Ing.Jana Krutáková předala při této příležitosti dar škole, kompletní ozvučení a hifi soupravu do hudebny naší školy. 


Škola je připravena na oslavu 100. výročí


Detailní pohled vstupu do budovy


Výstava panelů. Ohlédnutí za uplynulými léty.


Výstava byla umístěna v tělocvičně školy.


Ukázka akcí a úspěchů školy.


Zapůjčeny byly nejstarší kroniky školy. 


Detailní pohled na kroniky.


Pedagogický sbor očekává první návštěvníky. 


Vítání a podepisování hostů při vstupu do budovy školy.


Po slavnostní mši zavítali do budovy školy první hosté.


Prohlídka panelů.


Prohlídka kronik.


Odpolední příval hostů, prohlídka panelů.


Přátelský turnaj ve vybíjené.


Turnaj spřátelených škol ZŠ Hlohovec a ZŠ lednice


Průběh hry.


Předávání cen se zúčastnili ředitelé obou škol.


Ceny předává paní ředitelka Sítková a pan ředitel Dostál.


Předání pamětních listů a sladkých medailí.


Vyhodnocení přátelského turnaje u školního zvonu.


Čestný stůl pro bývalé pedagogy ZŠ Hlohovec.


Setkání bývalých pedagogů po letech.


Zahájení kulturního programu.


Celé vystoupení doprovázela cimbálová muzika Valtičánek.


Hudební třída p.uč. Jíchové ze ZUŠ .


Dramatizace povídky Panenka..


Povídku napsala spisovatelka Kamila Sojková,....


...která působila v naší škole jako učitelka.


Recitace básně Malovaná vesnička od Josefa Vaškoviče. 


Krojový krůžek při ZŠ Hlohovec.


Vystoupení nacvičila p.uč. Kurková.


Lidové tance v krojích se líbily.


Čížečku, čížečku, ptáčku maličký...


Vystoupení zakončila společná píseň Lohovecká dědina.


Na pódiu jsme přivítali vzácné hosty, projev starostky obce.


Slovo pana místastarosty.


Zástupci KÚ JMK v Brně, projev Ing. Arch. Procházkové.. 


Předávání daru od společnosti Hantály a.s.


Společné foto bývalého a současného pedagogického sboru.


Navštívily nás p.uč. Slunská, Popelková,Jeřábková, Grbavčicová a Komárková.


...a také p.uč. Trechová, současná ředitelka ZŠ Hrušky.


Pozvání neodmítl ani bývalý pan ředitel Pavel Hála


Závěrečné přátelské posezení s hosty.