naše logo

almanach
na počest
100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
školní poradenské
pracoviště
mateřská škola
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
GDPR
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2018/2019

Zápis 2019

Ukliďme Česko 2019

Škola NARUBY

Recitační soutěž - školní kolo 2019

Beseda v Okresní knihovně Břeclav

Maškarní ples 2019

Školní ples 2019

Vánoční besídky

Vánoční besídka

Mikulášská nadílka

Den Slabikáře

Regionální muzeum Mikulov, program Jak
se žilo prababičkám

Vánoční focení

Projektový den 100 let vzniku naší republiky

Korunovační klenoty - Zámek Lednice

Zahájení školního roku 2018/2019

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
dokumenty


výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
rozpočet ZŠ a MŠ Hlohovec 2019 a střednědobý výhled
odpisový plán na rok 2019
organizace školního roku 2018/2019
koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Hlohovec
školní vzdělávací program Škola, brána vědění
školní vzdělávací program Škola, brána vědění, dodatek č.4
mapa školy 2017, dotazníková šetření, grafy
školní řád
provozní řád
plán činnosti
organizační řád
řád ŠD
Cena stravného 2017
řád ŠJ
poplatky ve školní družině
výroční zpráva 2017/2018
výroční zpráva o hospodaření za rok 2018
testování žáků – SCIO, ČŠI
inspekční zprávy
žádost o uvolnění žáka z vyučování
omluvenka ŠD
doporučená četba pro 4. a 5.třídu
kritéria pro přijímání dětí do ZŠ Hlohovec
kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
kritéria pro přijímání žáků do ŠD