naše logo

Almanach na počest 100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
poradenské pracoviště
mateřská škola
přijímací řízení ZŠ
přijímací řízení MŠ
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2017/2018

Vyučování v 1. třídě

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
úvodní stránka

to jsme my

mateřská škola

Na cestě ke kvalitě

MAP ORP Břclav

jídelníček

jídelníček

Proškoly.cz

náš kalendář

Zdravá škola

naše škola

naše fotografie

naše škola

Sběrové aktivity

Jak vybrat brašnu

naše škola

naše škola

naše práce

naše práce

úřední e-deska

úřední e-deska

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Hlohovec

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

úvodní slovo

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Hlohovec, 
příspěvkové organizace

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naši školu 73 žáků pěti ročníků 1. stupně ZŠ, kteří jsou vyučováni v pěti třídách.
                                                                                                            pokračování...

aktuality


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 22. 9. 2017 pojedeme na výpravu za uměním naší historie a navštívíme státní zámek Lednice. Sraz ráno v 8.00 hodin u školy, návrat asi ve 12.00 hodin k obědu. Žáci si s sebou vezmou batůžek, svačinu, pláštěnku, peníze na útratu. Vstup do zámku žákům uhradí škola. Těšíme se na pěkný podzimní výlet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 28. 9. 2017 je státní svátek ČR Den české státnosti. Na pátek 29. 9. 2017 je v základní škole stanoveno ředitelské volno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVČ Duhovka Břeclav zahájí svoji pravidelnou zájmovou činnost při ZŠ Hlohovec v úterý 3. října 2017. Žáci se mohou přihlásit do 3 kroužků – Dramatický, Softbal a Keramika. Kroužky probíhají současně, vždy v době od 13.30 do 14.15 hodin v budově základní školy. Novým žákům byly rozdány přihlášky, děti, které již dříve kroužky Duhovky navštěvovaly, se mohou zaevidovat jen elektronicky na www.duhovka.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentace činnosti školy a přehled úspěchů, kterých jsme dosáhli
v tomto školním roce v různých soutěžích a olympiádách. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namaluj ornament – akce spojená s oslavou Dne dětí 2. 6. 2017
Namaluj ornament je celorepubliková happeningová akce, do které se mohly zapojit školy, spolky, instituce a další subjekty se zaměřením na výchovně vzdělávací činnost. Cílem je propagovat výtvarné projevy folklóru a tradiční techniky práce s ornamenty. Naše škola se této akce zúčastnila v pátek 2. června 2017 v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne dětí. Pedagogický sbor ve spolupráci s Duhovkou - střediskem volného času Břeclav připravili v prostorách školního dvora výstavku lidových krojů, keramiky i knižních publikací a pro žáky vytvořili celkem 14 stanovišť, na kterých vznikala malá výtvarná díla- malované stavby zdobené lidovými motivy moravského Slovácka. Všichni žáci 1. – 5. ročníku pracovali v pětičlenných skupinkách, spolupracovali a vymýšleli zajímavé kompozice podle daných pravidel a regionálních zvyklostí. Vznikla tak opravdu zdařilá dílka a pět nejlepších skupin bylo odměněno drobnými cenami, které přišli předat starostka obce Hlohovec RNDr. Marie Michalicová a ředitel SVČ Duhovka Břeclav PhDr. Leo Čuda. Všechny práce si můžete prohlédnout na chodbách základní školy, vystaveny budou také koncem srpna na tradičních krojovaných hodech v Hlohovci. Fotografie zde. Video zde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky okresních matematických soutěží 2017
Každým rokem se několik našich žáků účastní školního kola Matematické olympiády a Pythagoriády. Ti nejúspěšnější pak postupují do okresního kola. V tomto školním roce byla nejúspěšnější řešitelkou Klára Balšínková z 5. třídy, která postoupila do obou těchto okresních soutěží. Matematická olympiáda se konala 24. 1. 2017 ve Velkých Pavlovicích a Klárka se umístila na pěkném 6. místě, v okresním kole Pythagoriády v ZŠ Slovácká Břeclav obsadila dne 16. 5. 2017 krásné 5. místo. Blahopřejeme a chválíme za vzornou reprezentaci naší školy :-)! Výsledkové listiny obou soutěží si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok objevů ve 4. třídě, kde si žáci sami připravili a předvedli jednoduché pokusy

                                                                                                        Pokračování...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář na rok 2017 s výběrem výtvarných prací žáků základní školy je možno objednat u třídních učitelek žáků anebo na ředitelství školy. Cena kalendáře je 250 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S platností od 3. 1. 2017 dochází ke změně rozvrhu hodin u žáků 2. – 5. třídy, nové rozvrhy byly žákům předány a zapsány do žákovských knížek. Toto opatření je z důvodu odchodu paní učitelky Elišky Jungmannové na MD. Odpolední výuka 4. a 5. ročníku připadla opět na středu, aby nenarušovala již zaběhlou skladbu zájmové činnosti a výuky ZUŠ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 5. 1. 2017 zahajují svou činnost zájmové kluby při ZŠ Hlohovec – Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Činnost klubů bude každý čtvrtek v době od 13.30 do 15.00 hodin, probíhá v rámci projektu Na cestě ke kvalitě a je plně hrazena z dotace EU – operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče v rámci projektu MAP v ORP Břeclav
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mateřská škola Hlohovec přijme učitele/učitelku mateřské školy s odbornou kvalifikací podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění , úvazek 1,0 s nástupem od 1. 9. 2017. Žádosti k účasti ve výběrovém řízení zasílejte na ředitelství školy, případně k rukám vedoucí učitelky MŠ. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2017. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na nový web fotogalerie naší školy naleznete na: http://zshlohovec.rajce.idnes.cz/. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Způsob úhrady stravného ve školní jídelně