naše logo

Almanach na počest 100 let školy

menu

úvodní stránka
naše škola
zdravá škola
kde nás najdete
kontakty
zaměstnanci
poradenské pracoviště
mateřská škola
přijímací řízení ZŠ
přijímací řízení MŠ
dokumenty
školní družina
školská rada
zájmová činnost
naše úspěchy
náš časopis
názory rodičů
a veřejnosti 
rádio Čtyřlístek
pomáháme druhým
naši žáci
se zahraničn docházkou
o. s. Petrklíč
fotogalerie
napište nám
autor stránek

školní rok 2016/2017

Ve školní družině je plno činností a zábavy

Dětský maškarní ples , 19. 2. 2017 v KD

10. Reprezentační školní ples 10. 2. 2017

Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, leden 2017

Uplynulý advent, prosinec 2016

Advent v naší škole 2016

Den válečných veteránů

Exkurze v dětském vědeckém centru VIDA, Brno 25. 10. 2016

„Objevujeme radost
z pohybu“ aneb sportovní odpoledne
v rámci projektu Zdravá škola, 12. 10. 2016

Projektový den Tvořivý podzim, 7. 10. 2016

Účast školy na X. Vinobraní – výtvarná soutěž

Dopravní výchova BESIP, 4. a 5.roč.

Objevujeme krásy našeho okolí, výšlap
na Svatý kopeček

Paní ředitelka slaví významné narozeniny

Slavnostní zahájení šk.r.2016/17

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

 

 
úvodní stránka

to jsme my

mateřská škola

Na cestě ke kvalitě

jídelníček

jídelníček

Proškoly.cz

náš kalendář

Zdravá škola

naše škola

naše fotografie

naše škola

Sběrové aktivity

Jak vybrat brašnu

naše škola

naše škola

naše práce

naše práce

úřední e-deska

úřední e-deska

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Hlohovec

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

úvodní slovo

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Hlohovec, 
příspěvkové organizace

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naši školu 73 žáků pěti ročníků 1. stupně ZŠ, kteří jsou vyučováni v pěti třídách.
                                                                                                            pokračování...

aktuality


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 
Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.
Na ZŠ Hlohovec se zápis uskuteční dne 5. 4. 2017 od 15 do 18 hodin.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

Zápisní list

Žádost o prijeti k zakladnímu vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář na rok 2017 s výběrem výtvarných prací žáků základní školy je možno objednat u třídních učitelek žáků anebo na ředitelství školy. Cena kalendáře je 250 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S platností od 3. 1. 2017 dochází ke změně rozvrhu hodin u žáků 2. – 5. třídy, nové rozvrhy byly žákům předány a zapsány do žákovských knížek. Toto opatření je z důvodu odchodu paní učitelky Elišky Jungmannové na MD. Odpolední výuka 4. a 5. ročníku připadla opět na středu, aby nenarušovala již zaběhlou skladbu zájmové činnosti a výuky ZUŠ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 5. 1. 2017 zahajují svou činnost zájmové kluby při ZŠ Hlohovec – Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Činnost klubů bude každý čtvrtek v době od 13.30 do 15.00 hodin, probíhá v rámci projektu Na cestě ke kvalitě a je plně hrazena z dotace EU – operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče v rámci projektu MAP v ORP Břeclav
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na nový web fotogalerie naší školy naleznete na: http://zshlohovec.rajce.idnes.cz/. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Způsob úhrady stravného ve školní jídelně